ಸ್ವಗತ

dsc00270.jpg

               ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಬಡಗಿ. ನನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಾಗ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬುತ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓದುಗರು ತಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಇಲ್ಲದೆಯೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುವುದು. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಬುಟ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಎಂದಾದರೂ ಎಸೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s