ಕನಸ ಕಣ್ಗಳಲಿ . . .

Posted: February 10, 2011 in ಹೈದರಾಬಾದ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ

ಅಂದು ಜನವರಿ 27 ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊಸತು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜನ. ನಾನು ಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚಳಿಗಾಲವಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.15 ಸಮಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಮಂಜಿನ ರಸ್ತೆಗಳು. ಜನರ ಗುಜುಗುಜು ಸದ್ದು. ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನ. ಬೆಚ್ಚಗೆ ಚಳಿಗೆ ಮೈಕಾಯಿಸುವ ಜನ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿದ್ದವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಬೆಕಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು. ಅವರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 290 ಬಸ್ ಸಿಗುತ್ತೇ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇ ಎಂದರು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಂದು ಕೊಂಡೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಊರಗೆ ಬಂದೆ ಎನಿಸಿತು. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎನಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆಯೂ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೋಡಿರದ, ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹಾಸೆ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ 290 ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ನಿಗಧಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s